Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Kenya

Publicerad

Regeringen har utsett ambassadören Anna Jardfelt Melvin till ambassadör i Nairobi. Anna Jardfelt Melvin är idag Sveriges representant i EU:s Kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) och chef för enheten för utrikes- och säkerhetspolitik vid EU-representationen i Bryssel. Hon har varit chef för Utrikespolitiska institutet i Stockholm och tidigare bland annat tjänstgjort för OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter (HCNM) i Haag samt vid EU-representationen i Bryssel. Anna Jardfelt Melvin tillträder sin nya befattning 1 september i år.

Presskontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator