Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stödjer traumacenter för nyanlända och asylsökande

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja Stiftelsen Vårsta Diakoni 2 miljoner kronor för att utveckla ett traumacenter för nyanlända och asylsökande i Härnösand.

Socialstyrelsen uppskattar att psykisk ohälsa förekommer hos 20-30 procent bland asylsökande i Sverige. Upplevelser av krig, svält, tortyr och separation från familjemedlemar kan skapa trauman hos människor. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen. Bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk symptom såsom PTSD och krisreaktioner vanligt förekommande.

– Vi måste stötta människor som kommer till Sverige med traumatiska upplevelser i bagaget, särskilt när det gäller barn. Att nyanlända och asylsökande får rätt hjälp är en förutsättning för att integrationen ska fungera, säger folkhälsominister Annika Strandhäll.

Stiftelsen Vårsta Diakoni har ansökt om medel för ett projekt som ska bygga upp och utveckla ett traumacenter och utbilda och handleda personal som möter målgruppen i sitt arbete. Regeringen bedömer att projektet har goda förutsättningar att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända. I nuläget finns de närmaste traumacentrena i Skellefteå eller Uppsala och uppstart av ett traumacenter i Härnösand bidrar därför även till en mer jämlik vård. Projektet beräknas pågå mellan 2017-2020.

Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige hösten 2015 har försvårat en redan ansträngd situation för landets traumacenter och regeringen aviserade därför i budgetproposition för 2017 åtgärder för att öka tillgängligheten av vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Regeringen avser avsätta 40 miljoner kronor per år 2017-2020 för detta ändamål.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter