Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Niklas Karlsson ny ordförande till utredningen om kommunernas framtid

Publicerad

Regeringen har idag förordnat riksdagsledamoten Niklas Karlsson (S) som ny ordförande i Kommunutredningen. Niklas Karlsson har genom sin erfarenhet som kommunalråd i Landskrona goda kunskaper om kommunernas utmaningar och förutsättningar.

– Samhällsutvecklingen leder till att skillnaderna mellan landets kommuner blir allt större. För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet är det nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Här har Kommunutredningen ett viktigt uppdrag och jag är övertygad om att Niklas Karlsson kommer göra ett utmärkt jobb som utredningens ordförande, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I samband med att Niklas Karlsson tillträder kommer utredningens tidigare ordförande, numera migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, att avträda uppdraget.

Kommunutredningens uppdrag

Kommunutredningen (Fi 2017:02), som är en parlamentarisk kommitté, tillsattes i början på 2017 med uppdraget att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera de närmaste decenniernas utmaningar. Utredningen ska bl.a. analysera i vilken utsträckning olika åtgärder kan stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen. Det kan handla om kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter och en asymmetrisk ansvarsfördelning, men även andra tänkbara åtgärder. Förslagen kommer att redovisas i oktober 2019.

Utredningen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan och kommer redovisa sina förslag i ett delbetänkande redan den 1 oktober i år.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00