Effektivare informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Publicerad

Regeringen utfärdade den 1 februari de av riksdagen beslutade lagändringarna för att effektivisera utbytet av information mellan myndigheter vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Ett effektiviserat uppgiftsutbyte mellan myndigheterna medför i längden en ökad nationell säkerhet.

Den 26 oktober 2017 beslutade regeringen prop. 2017/18:36 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) med ändringar i lagar som rör delandet av uppgifter elektroniskt genom direktåtkomst mellan Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Säkerhetspolisen inom ramen för myndigheternas samarbete i NCT. Riksdagen beslutade den 24 januari att anta regeringens föreslagna lagändringar.

Samarbetet inom NCT innebär möjligheter att ta tillvara den samlade kompetensen som finns inom de tre myndigheterna. Direktåtkomsten tillåter att myndigheterna kan dela information digitalt, i stället för som i dag i pappersformat. Direktåtkomsten omfattar inte fler uppgifter än vad myndigheterna redan i dag kan lämna till varandra. Lagändringarna innebär ett effektivare arbetssätt i NCT.

Lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2018.