Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skattelättnad för fackföreningsavgift

Publicerad

Regeringen har idag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att en skattereduktion för fackföreningsavgift ska återinföras. Syftet är att värna den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. Starka parter och en stark svensk modell är bra för Sveriges konkurrenskraft.

 - Den svenska modellen bygger på starka parter som gemensamt tar ansvar för löner och villkor. Modellen har bidragit till höga reallöneökningar, internationellt sett få konfliktdagar och trygghet för den enskilde. En väl fungerande partsmodell kräver en hög organisationsgrad, något som minskat de senaste åren. Att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgiften är därför angeläget, säger Magdalena Andersson.

Syftet med den återinförda skattereduktionen för fackföreningsavgiften är att underlätta för facken att värva medlemmar eftersom den svenska modellen kräver starka parter.

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift som betalats under året.

Exempel för olika yrkesgrupper och fackförbund, exempellöner, kronor:

Månadslön Fackförbund Avgift per år Skattereduktion per år
Undersköterska 27 200 Kommunal 5 172 1 293
Polis 32 500 Polisförbundet 4 140 1 035
Officer 37 000 Officersförbundet 2 640 660
Butiksanställd 27 600 Handels 6 024 1 506
Lärare 31 700 Lärarförbundet 3 900 975

 

Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och gäller avgifter till svenska fackföreningar liksom till motsvarande utländska arbetstagarorganisationer. Det införs också en skyldighet för fackföreningar att lämna kontrolluppgift till Skatteverket om skattereduktionen. En medlem föreslås dock ha möjlighet att begära att en kontrolluppgift inte ska lämnas. Dessutom föreslås en skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer.

- Starka parter och en stark svensk modell är bra för Sveriges konkurrenskraft. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte låga löner. En förutsättning för den svenska partsmodellen är starka och ansvarsfulla fackförbund och därför genomför vi nu denna viktiga reform, säger Magdalena Andersson.

De nya reglerna om skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på medlemsavgifter som betalas från och med detta datum.

Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.