Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Högre studiebidrag till KPU-studenter

Publicerad

Studerande på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till ämneslärarexamen ska kunna få mer i studiebidrag. Det har regeringen beslutat i dag.

– Sverige är mitt uppe i en stor lärarbrist. Därför förbättrar vi möjligheterna för fler människor med tidigare akademiska studier att ställa om till läraryrket. Där fyller den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU, en mycket viktig funktion och nu gör vi det lättare för fler personer att ta steget till att söka sig till utbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Lärarbristen är stor. Regeringen bedömer att bristen på lärare inte enbart kan lösas genom fler studerande på den ordinarie lärarutbildningen. Fler insatser behövs för att få personer med tidigare akademisk utbildning att ställa om till läraryrket.

Sedan hösten 2015 har studerande inom KPU som leder till ämneslärarexamen inom matematik, naturorienterande ämnen eller teknik, möjlighet till den högre bidragsnivån inom studiemedlen under studietiden.

Med anledning av den tilltagande bristen på lärare i alla ämnen har regeringen nu beslutat att den högre bidragsnivån ska få lämnas för samtliga KPU-studier som leder till ämneslärarexamen. Den högre bidragsnivån inom studiemedlen är från och med den 1 juli 2018 7 588 kronor per studiemånad, att jämföra med det generella bidraget på 3 428 kronor per studiemånad. Det innebär att en KPU-student får drygt 4 000 kronor mer i studiebidrag per studiemånad. Totalbeloppet, det vill säga både bidrag och lån, är dock detsamma oavsett bidragsnivå.

Ändringarna i studiestödsförordningen (2000:655) träder i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet