Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 14 juni 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr Dmitry Mironchik, Vitryssland

är född 1976 och har en examen summa cum laude i internationella relationer. Han har tjänstgjort i utrikesdepartementet sedan 1998 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2018 - Biträdande Enhetschef, avdelningen för information och digital diplomati. Talesperson. Utrikesdepartementet.

2014 – 2017 Talesperson och departementsråd, informationsavdelningen, Utrikesdepartementet.

2013 – 2014 Seniorrådgivare, biträdande chef för utrikespolitiska analysavdelningen, Utrikesdepartementet.

2008 – 2013 Ministerråd, chef för handels- och ekonomiavdelningen, Vitrysslands ambassad i Italien.
Biträdande representant för Vitryssland i FAO, FN.

2005 – 2008 Ministerråd, utrikespolitiska analysavdelningen, Utrikesdepartement.

H.E. Mr Hernán Bascuñán Jiménez , Chile

är född 1961, har en juristexamen från Universidad de Chile och är specialiserad i folkrätt och internationella relationer. Han har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1991 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2016 - Gruppchef vid enheten för strategisk planering, utrikesministeriet.

2011 – 2015 Generalkonsul, Sao Paulo.

2010 – 2011 Ministerkansliet, utrikesministeriet

2005 – 2009 Chiles ambassad, Storbritannien.

2003 – 2004 Gruppen för FN:s säkerhetsråd, enheten för multilaterala frågor, utrikesministeriet.

1998 – 2002 Andreman, Chiles ambassad, Sverige.

1996 – 1997 Gruppen för FN:s säkerhetsråd, enheten för multilaterala frågor, utrikesministeriet.

1991 – 1995 Chiles ambassad, Tjeckien.

H.E. Ms Sahar Mohammed Abduljabbar Ghanem, Jemen (med sidoackreditering från Haag)

är född 1982 och har studerat till dataingenjör vid universitet i Amman. Hon har under de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

Nov. 2017 – Ambassadör, Jemens ambassad i Nederländerna med sidoackreditering till Norge.

Nov. 2016 – Ambassadör, Jemens ambassad i Nederländerna.

2016 – 2016 Chef för enheten för civilsamhälles- och MR-frågor vid premiärministerns kansli

2014 – 2016 Ansvarig för offentligt samråd i konstitutionsfrågor vid National Dialogue Secretariat

2013 – 2014 Associate vid FN:s befolkningsfond, UNFPA

2011 - 2013 Nationell samordnare för FN:s volontärprogram, UNDP

H.E. Ms Jocelyn Batoon-Garcia, Filippinerna (med sidoackreditering från Oslo)

är född 1956 och har tjänstgjort i Utrikesministeriet sedan 1980. Hon har en Juristexamen från Filippinernas universitet. Under de senaste åren har hon innehaft bl.a. följande befattningar:

Mars 2018– Ambassadör, Filippinernas ambassad i Norge med sidoackreditering till Danmark och Finland. Sidoackreditering begärd till Island.

2015–2018 Chef, Internrevisionstjänsten, Utrikesdepartementet

2012 – 2015 Ambassadör, Filippinernas ambassad i Thailand

2009 – 2012 Ambassadör, Filippinernas ambassad i Venezuela och Trinidad & Tobago

2006 – 2009 T.f. chef för Personal- och Administrativa Enheten, Utrikesdepartementet

1997 – 2006 Ambassadråd och därefter Ministerråd för Kulturfrågor, Filippinernas ambassad i Washington D.C.