Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 17 januari 2019 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr. George Mbanga Liswaniso, Namibia
har en juristexamen från Patrice Lumumba University i Moskva, en civilingenjörsexamen från Long Island University, New York samt en filosofie magisterexamen i diplomatiska studier från University of Westminster i London. George Mbanga Liswaniso inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1991 och har sedan dess innehaft bl.a. följande befattningar:

2015 - Enhetschef, enheten för traktaträtt och rättsliga frågor, utrikesministeriet.

2013 – 2015 Tillförordnad chef, enheten för multilaterala frågor, utrikesministeriet.

2006 – 2013 Högkommissarie för Storbritannien och Irland, med sidoackreditering i Cypern, Malta och Grekland.

2000 – 2006 Ambassadör, Namibias ambassad i Addis Abeba, Etiopien.


H.E. Mr. Siniša Grgić, Kroatien
är civilingenjör. Han har en doktorsexamen från Zagreb universitet inom området social network analysis. Han har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 2015 då han utnämndes till Generalkonsul i Los Angeles. Siniša Grgić har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2015 - Generalkonsul, Kroatiens Generalkonsulat, Los Angeles, USA.

2013 – 2014 VD, Enbekon Data Services (privatägt IT-bolag), Tyskland.

2010 – 2012 Ordförande, Croatian Club for International Cooperation, (NGO) Zagreb, Kroatien.

2001 – 2010 Grundare och VD, Zavod za poslovna istrazivanja (privatägt IT-bolag), Zagreb, Kroatien.

1995 – 2000 Grundare och Ordförande, Croatian Club for International Cooperation, (NGO) Zagreb, Kroatien.

 

H.E. Mr. Seth George Ramocan, Jamaica (sidoackrediterad med säte i London)
har examen i rådgivande psykologi och företagsadministration samt vidare stipendiestudier i statskunskap och internationella relationer. Han är frikyrkopastor, rådgivande psykolog, entreprenör och statlig tjänsteman. Ambassadör Ramocan har haft en lång rad olika uppdrag inom näringslivet och har också varit exekutivdirektör för Jamaica Institute for Political Education.

De senaste åren har han bl.a. innehaft följande befattningar:

2016 - Ambassadör i London.

2009 - 2014 Generalkonsul i Toronto.


H.E. Mrs. Maria-Goretti Blandine DICKO/AGALEOUE ADOUA, Burkina Faso (sidoackrediterad med säte i Köpenhamn)
har en kandidatexamen i historia. Hon har en bakgrund inom politiken och har tjänstgjort som parlamentsledamot. Ms Maria-Goretti Blandine DICKO/AGALEOUE ADOUA har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2017 – Ambassadör till Danmark.

2007 – 2009 Vice ordförande för Burkina Fasos Nationalförsamling.
Ledamot av utrikes- och försvarsutskottet.

2007 – 2012 Parlamentsledamot.

1992 – 1997 Parlamentsledamot.

1983 – 1997 Professor i historia och geografi.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst