Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Mer internationellt bistånd genom civilsamhällets organisationer

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillföra ytterligare 50 miljoner kronor till anslaget för Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället genom en regleringsbrevsändring.

- Det civila samhället har en nyckelroll för att bekämpa fattigdom, bidra till en demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter, säger Peter Eriksson,minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Organisationer i civilsamhället som arbetar med bistånd blir allt viktigare aktörer i det svenska utvecklingssamarbetet och genomför en betydande del av biståndet. Att stärka civilsamhällets förutsättningar att bidra till fattigdomsminskning samt motverka det krympande demokratiska utrymmet är av stor vikt.

Regeringen tillför därför ytterligare 50 miljoner kronor till anslaget för Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, genom en ändring av Sidas regleringsbrev den 21 mars 2019.

Svenskt utvecklingssamarbete inom ramen för strategin ska bidra till att stärka kapacitet hos civilsamhällesaktörer och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-557 38 01
e-post till Hanna Hessling
Martin Kling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00