Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkt arbete mot prostitution och människohandel

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stärka arbetet mot prostitution och människohandel med barn och unga respektive vuxna i Sverige, samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål bland både barn och vuxna i Sverige.

I uppdraget ingår att Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa goda exempel på insatser och samverkan mellan myndigheter, kartlägga lokala och regionala insatser, samt samla in och sprida kunskap och stödmaterial till yrkesverksamma om hur de ska agera i ärenden där barn och unga respektive vuxna utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel.

Vid behov ska Jämställdhetsmyndigheten även erbjuda utbildningsinsatser till yrkesverksamma som möter barn och unga respektive vuxna som utnyttjats i prostitution eller människohandel.

– Vi måste agera för att skydda barn och unga som far illa och utnyttjas i prostitution eller människohandel. Nu tar vi fler viktiga steg för att inget barn ska utnyttjas eller exploateras, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 800 000 kr under 2019. Regeringen planerar att avsätta ytterligare 1,9 miljoner kronor under 2020 för genomförande av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 januari 2021 och innehålla separata redogörelser för barn och unga respektive vuxna.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare åt jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?