Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ann-Sofie Hermansson utreder kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Publicerad

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga insatser inom sina verksamheter. Men en stor del av detta arbete sker på frivillig basis. Ann-Sofie Hermansson, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, får i uppdrag att föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Ann-Sofie Hermanssons gedigna erfarenhet av kommunal verksamhet gör henne till ett självklart val att utreda hur det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas i hela landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brottsförebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kommunerna har en central roll i detta arbete och kan bidra med insatser inom ramen för exempelvis socialtjänst och skolverksamhet och i arbetet med samhällsplanering eller tillsyn. Det finns dock inget övergripande kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete och arbetets omfattning, nivå och organisering i landets kommuner varierar.

I utredningen ingår bland annat även att utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet och vid behov lämna andra förslag.

Utredningen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet och ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh