Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ann-Sofie Hermansson utreder kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Publicerad

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga insatser inom sina verksamheter. Men en stor del av detta arbete sker på frivillig basis. Ann-Sofie Hermansson, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, får i uppdrag att föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas.

– Ann-Sofie Hermanssons gedigna erfarenhet av kommunal verksamhet gör henne till ett självklart val att utreda hur det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas i hela landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brottsförebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kommunerna har en central roll i detta arbete och kan bidra med insatser inom ramen för exempelvis socialtjänst och skolverksamhet och i arbetet med samhällsplanering eller tillsyn. Det finns dock inget övergripande kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete och arbetets omfattning, nivå och organisering i landets kommuner varierar.

I utredningen ingår bland annat även att utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet och vid behov lämna andra förslag.

Utredningen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet och ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh