Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stärkt planering för en hållbar utveckling

Publicerad

Regeringen utökar nu uppdraget till utredningen Samordning för bostadsbyggande. Utredningen ska se över åtgärder som kan stärka samhällsplaneringens roll i hållbar utveckling, bland annat vad gäller relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen och kravet på utrymme för parkering.

- Hela samhället måste bidra till klimatomställningen, inte minst på transportområdet. Hur vi bygger och planerar våra samhällen avgör vilka transportval människor kan göra i sin vardag. Vi behöver göra mer för att öka transporteffektiviteten och tillgängligheten i svenska samhällen, säger bostadsminister Per Bolund.

Kommunerna har framfört att de behöver bättre verktyg för att effektivisera transporter och tillgängliggöra hållbara transportmedel. Flera aktörer har också poängterat att tillgången till parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst betydelse för val av transportmedel och för resmönster i en stad. Den särskilda utredningen Samordning för bostadsbyggande får därför i uppdrag att se över om kommuner i vissa fall ska kunna avstå från kravet på utrymme för parkering, om transportbehoven kan tillgodoses på annat sätt.

- Investeringar i modern kollektivtrafik och nya cykelbanor gör att allt fler stadsbor väljer bort bilen. Genom att ge kommunerna fler verktyg för hållbara transportlösningar kan vi minska klimatutsläppen ännu snabbare, säger bostadsminister Per Bolund.

Utöver kravet på utrymme för parkering innebär tilläggsdirektivet att utredningen även ska utreda relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen. Det handlar om hur den kan utformas för ökad transporteffektivitet som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan och om att förbättra förutsättningar för att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik samt hållbara gods­transporter. Slutligen ska utredningen också undersöka hur byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan samverka med det offentliga i samband med planering enligt plan- och bygglagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

 

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.