Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Kulturverksamheter och kulturskapare runt om i landet har drabbats hårt ekonomiskt genom förlorade intäktsmöjligheter på grund av covid-19.  Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslagit att 500 miljoner kronor ska avsättas till kulturen för aktörer som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset och den 8 april antog riksdagen förslaget i en extra ändringsbudget.

Fördelning av stödet

Statens kulturråd ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Utöver krispaketet på 500 miljoner kronor har de bidragsgivande aktörerna också anpassat sin ordinarie stödgivning till den rådande situationen.

De bidragsfördelande aktörerna återkommer med information om detaljerna kring ansökningsförfarandet.

Presskontakt

Nicole Goufas
Tf. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adam Alfredsson
Presschef Liberalerna och kontaktperson hos kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L)
Mobil 070-298 67 90
Helene Oljons
Pressansvarig Kulturrådet
Telefon 08 519 264 25
Mia Bartelson Enayatollah
Pressansvarig Svenska Filminstitutet
Telefon 086651182
Mobil 0700051504
Linnea Bergnéhr
Pressansvarig Konstnärsnämnden
Mobil 070-758 21 54
Jesper Söderström
Direktör Sveriges författarfond
Telefon 08440 45 51
Mobil 070440 04 55

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.