Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD häver avrådan från resor till Cypern

Publicerad

UD häver avrådan från icke nödvändiga resor till Cypern. Beslutet träder i kraft den 10 september. I bedömningen till beslutet har lättnader i restriktioner som genomförts för svenska resenärer vägts in.

Sverige ingår numera i en grupp av länder där risken avseende covid-19 bedöms lägre. Sverige omfattas därmed inte längre av Cyperns karantänsbestämmelser givet att resenären har ett negativt covid-19-test.

Även om UD hävt avrådan för resor till flertalet länder i Europa innebär det inte att situationen är som vanligt igen. Det vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. Varje resenär bör förbereda sig ordentligt inför en resa; ha tät kontakt med sitt reseföretag och se över försäkringsskydd, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Lokala bestämmelser, restriktioner och karantänskrav kan återinföras med kort framförhållning om situationen i landet förändras.

På samma sätt som för resande i Sverige ska du inte resa om du har covid-19-symtom.

Följ ambassadens resinformation på swedenabroad.se och i appen UD Resklar.

Dagens beslut

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

  1. Från och med den 10 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Cypern.
    (UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)

  2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 23 september 2020.

  3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien, till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

    [1] Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst