Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fördelning av extra medel till trossamfund

Publicerad

Den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i september innehåller 50 miljoner kronor i stöd till trossamfund. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Medlen fördelas lika mellan de statsbidragsberättigade trossamfunden och Svenska kyrkan.

Trossamfunden har påverkats hårt av den pågående coronapandemin samtidigt som flera av de viktigaste religiösa högtiderna, som påsken och Ramadan, har ägt rum. En stor del av samfundens intäkter kommer från läger, försäljningar och gåvor. Coronapandemin har lett till betydande intäktsbortfall för många samfund.

Coronapandemin har samtidigt gett upphov till ökad verksamhet för många samfund. Behovet av samtal och insatser för människor i utsatta situationer har ökat. Det har även skett en ökning av begravningsverksamheten. Det extra stödet syftar till att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av bl.a. minskande intäkter till följd av coronapandemin.

25 miljoner betalas ut direkt till Svenska kyrkan. Ytterligare 25 miljoner fördelas av Myndigheten för stöd till trossamfund genom den befintliga förordningen om statsbidrag till trossamfund. Genom att använda befintlig förordning kommer pengarna kunna fördelas snabbt, förhoppningsvis redan under oktober. Pengarna kan vara hos samfunden senast i mitten av november.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00