Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sekretessreglerna för stöd vid korttidsarbete ändras

Publicerad

Genom att införa ett undantag i sekretessreglerna ska beslut om stöd vid korttidsarbete bli offentliga. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som skickas på remiss idag. Förslaget syftar till att ge allmänheten och journalister insyn i vilka företag som tar del av korttidsstödet och hur regelverket tillämpas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I ett flertal domstolsavgöranden som kom under sommaren bedömdes sekretess gälla för uppgiften om en arbetsgivare har beviljats korttidsstöd.

Förändringen av reglerna görs genom ett undantag i offentlighets- och sekretesslagen och i offentlighets- och sekretessförordningen. Det innebär att beslut om stöd vid korttidsarbete och beslut om återkrav av stödet kommer att bli offentliga. Även beslut om sådan ersättning för kompetens­­insatser vid korttidsarbete som regeringen lämnade förslag om i höstbudgeten kommer att bli offentliga, enligt förslaget.

Enligt Finansdepartementets senaste prognos väntas 43 miljarder kronor att betalas ut i stöd vid korttidsarbete under 2020.

Promemorian skickas i dag ut på remiss av Finansdepartementet. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft 1 juli 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.