Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige öppnar generalkonsulat i Bryssel

Publicerad

Den 2 november öppnar Sverige ett generalkonsulat i Bryssel. Generalkonsulatets fokus är konsulär verksamhet, inklusive att säkerställa god beredskap för att bistå enskilda vid kris- eller katastrofsituationer. Svenskar erbjuds bl.a. möjlighet att hämta sitt pass liksom att ansöka om ett provisoriskt pass. För ansökan om svenskt ordinarie pass hänvisas även fortsättningsvis till andra utlandsmyndigheter eller polisen i Sverige.

Generalkonsulatet är samlokaliserat med Sveriges EU-representation. EU-representationens kanslichef, Åsa Ring, har utsetts till att även vara generalkonsul.

Sveriges bilaterala relationer med Belgien hanteras liksom tidigare av den Stockholmsbaserade ambassadören Annika Hahn-Englund.