Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern kallade till möte om arbetsmiljön

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har idag träffat arbetsmarknadens parter i ett digitalt möte för att diskutera arbetsmiljö under coronapandemin. Vid mötet diskuterades även regeringens nya arbetsmiljöstrategi som just nu tas fram.

- Det är ett allvarligt läge. Smittspridningen ökar mycket snabbt nu. Arbetsgivarna måste fortsätta ta ansvar. Det handlar både om förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö för samhällsviktiga grupper som jobbat många och långa arbetsdagar i kampen för att rädda liv och stoppa smittspridningen. Men också att säkerställa att de som kan jobba hemifrån gör det, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

Pandemin påverkar mångas arbetsmiljö. Både för dem som måste vara på arbetsplatsen och för dem som jobbar hemifrån. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjligt att arbeta hemifrån ska fortsätta göra det under hösten.

Idag träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark representanter från arbetstagarorganisationerna LO, Saco, TCO och arbetsgivarorganisationerna Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och regioner och Arbetsgivarverket. Under mötet diskuterades frågor kopplade till arbetsmiljö och coronapandemin, bland annat vilka åtgärder parterna ser behov av för att underlätta distansarbete. Arbetsmarknadsministern och parterna diskuterade även vilka insatser och åtgärder som parterna ser behov av för att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö för alla som inte kan arbeta på distans.

Regeringen har nyligen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om risker i arbetsmiljön till följd av coronapandemin. Regeringen har också gett Arbetsmiljöverket ett uppdrag om att säkerställa tillgång till personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper.

Ny arbetsmiljöstrategi

När den nuvarande arbetsmiljöstrategin för 2016–2020 har löpt ut avser regeringen att fatta beslut om en ny strategi för arbetsmiljöarbetet. Under dagens digitala möte diskuterades även regeringens arbete med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi.

- Arbetslivet ska inte leda till att människor slås ut i förtid på grund av brister i arbetsmiljön. Vi kan inte acceptera att någon skadas eller blir sjuk av sitt arbete, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

En nollvision mot dödsolyckor har varit en prioriterad del i regeringens nuvarande arbetsmiljöstrategi och arbetet för att förhindra dödsolyckor och dödsfall i arbetslivet behöver ges fortsatt plats i kommande arbete.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00