Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige ingår avtal om vidareförsäljning av covid-19-vaccin till Norge och Island

Publicerad

Sverige har som en del i det nordiska samarbetet åtagit sig att för EU:s räkning vidareförsälja Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 till Norge och Island. Försäljningen rör inte Sveriges redan tilldelade doser utan doser som EU:s medlemsstater gemensamt och solidariskt har avstått till Norge och Island.

– För Sverige är det viktigt att visa solidaritet och värna det nordiska samarbetet. Regeringen har därför fattat beslut om att för EU:s räkning vidareförsälja vaccin mot covid-19 till Norge och Island. Vi blir starkare när vi hjälps åt, säger socialminister Lena Hallengren.

– Sverige har åtagit sig en nyckelroll i leveransen av vaccin till sina nordiska grannar. Det nära samarbetet med Sverige innebär att Norge har tillgång till vaccin på lika villkor som EU:s medlemsländer och knyter Norge närmare EU:s vaccinarbete, säger Norges hälsominister Bent Høie.

– Sveriges bidrag till Island i denna gigantiska fråga är ovärderligt. Ännu en gång får vi en bekräftelse på hur viktigt nordiskt samarbete och europeisk gemenenskap och solidaritet är för vår egen välfärd, säger Islands hälso- och sjukvårdsminister Svandís Svavardsdóttir.

EU samarbetar om inköp av vaccin mot covid-19. Detta gör det möjligt att samordna europeiska investeringar så att vaccinproduktionen kan börja i ett tidigt skede. Sverige ingår genom vaccinsamordnaren i den kärngrupp som förhandlar fram avtalen med vaccinutvecklarna. EU-kommissionen har bland annat ingått förköpsavtal med Pfizer Inc./BioNTech Manufacturing GmbH, vilket Sverige deltar i.

Enligt förköpsavtalet med Pfizer/BioNTech finns en möjlighet för de medlemsstater som deltar i avtalet att vidareförsälja vaccindoser till andra europeiska länder som inte ingår i EU. Medlemsstaterna har valt att solidariskt avstå en viss del av EU:s doser för att vidareförsälja till Norge och Island. Sverige har åtagit sig rollen som vidareförsäljare av vaccin till dessa länder. Vidareförsäljningen rör alltså inte Sveriges redan tilldelade vaccindoser.

Regeringen har tidigare gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sköta de ekonomiska transaktionerna avseende de länder som köper vaccin via Sverige.

I oktober avtalade Sverige med Norge, Island och Schweiz om vidareförsäljning av AstraZenecas vaccin. Även den försäljningen handlade om doser som EU-länderna gemensamt och solidariskt avstått.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter