Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag för att undvika smittspridning på arbetsplatser

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser.

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. I den allvarliga situationen som Sverige befinner sig i är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att förhindra smittspridningen. Arbetsgivare ska möjliggöra för sina anställda att arbeta hemifrån. Men samtidigt är det många som inte kan jobba hemifrån. Regeringen anser att det behövs ytterligare stöd till arbetsgivare i arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 på arbetsplatser.

Regeringen ger därför Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19.

Vägledningen ska vara ett stöd till arbetsgivare i arbetsmiljöarbetet för arbetsmiljön på den fysiska arbetsplatsen under pandemin och även arbetsmiljön när arbetstagare uppmanas att arbeta hemifrån.

Vägledningen ska innehålla information om:

  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 m.m.
  • Arbetsmiljön på arbetsplatsen under pandemin och ge exempel på vanliga risker för smitta av covid-19 och hur dessa kan förbyggas och åtgärdas.
  •  Hur arbetstagare kan skyddas mot smitta av covid-19 när åtgärder inte kan undanröja smittan, till exempel användande av personlig skyddsutrustning och förhållningsregler vid påvisat eller misstänkt smitta på arbetsplatsen, och ge exempel på åtgärder som kan vidtas för att ta bort och begränsa risken för smitta av covid-19.
  • Arbetsmiljön vid arbete hemifrån och exempel för att skapa en god arbetsmiljö i hemmet.
  • Särskilda frågor om vad som gäller för vissa grupper av arbetstagare, till exempel gravida och minderåriga arbetstagare, eller arbetstagare som tillhör en riskgrupp.

Arbetet med vägledningen ska bedrivas skyndsamt så att den ska kunna presenteras den 1 februari 2021. En skriftlig redovisning av över de åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget ska lämnas senast den 26 februari 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström