Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om förutsättningar för arbete hemifrån

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån under pandemin. Myndigheten får även i uppdrag att kartlägga och analysera hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Arbetslivet påverkas i stor utsträckning av den pågående pandemin. För att undvika smittspridning av covid-19 ska arbetsgivare möjliggöra för sina anställda att arbeta hemifrån. Pandemin har därför inneburit en drastisk omställning för många, från den fysiska arbetsplatsen till arbete från hemmet. Ett utökat arbete hemifrån påverkar arbetslivet på flera olika sätt. En sämre fysisk arbetsplats ökar risken för belastningsskador och när allt fler arbetar hemifrån finns det risker i den sociala arbetsmiljön liksom organisatoriska arbetsmiljön.

Mer otydliga gränser mellan arbete och privatliv och ökade digitala arbetssätt leder också till andra arbetsmiljöfrågor om såväl tillgänglighet, arbetstempo och teknikstress. Det finns också utmaningar för arbetsgivare att leda och fördela arbete när merparten av arbetstagarna är på distans, liksom det finns utmaningar för arbetsgivare att ta sitt ansvar för, och se till att verksamhet finns för arbetsanpassning och rehabilitering.

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagarnas arbetsmiljö, det gäller även när arbetstagare arbetar hemifrån. Med fler som arbetar hemifrån finns det ett behov av att analysera hur det påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Regeringen har därför beslutat att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån och hur det påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö. Det handlar om arbetsmiljö ur flera olika aspekter, såväl den fysiska och kognitiva arbetsmiljön, som den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Myndigheten ska även komma med förslag på områden som behöver analyseras ytterligare och eventuella åtgärder som behöver vidtas. En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 april 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00