Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet får i uppdrag att finansiera forskning om långtidscovid med 50 miljoner kronor

Publicerad

Vetenskapsrådet får i dag i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Detta utifrån att regeringen i en extra ändringsbudget har avsatt 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Många patienter, däribland barn, rapporteras ha långvariga symtom efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Mer kunskap behövs för att hjälpa dem som har sådana symtom och därför är det angeläget att ytterligare stärka möjligheterna till kunskap om långtidscovid. Regeringen satsar därför 50 miljoner kronor till forskning för ändamålet. Sverige bedöms ha goda förutsättningar att bedriva den här typen av studier och Vetenskapsrådet ska nu finansiera sådan forskning.

Satsningen kompletterar de mer långsiktiga och breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.