Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten blir statistikansvarig myndighet

Publicerad

Ämnesområdet Folkhälsa blir ett ämnesområde inom den officiella statistiken och Folkhälsomyndigheten tilldelas ansvar för två nya statistikområden, Folkhälsans utveckling och Smittskydd. Beslutet syftar till att ytterligare synliggöra och sprida angelägen och kvalitetssäkrad statistik om folkhälsan i Sverige.

Den officiella statistiken ska sammantaget spegla relevanta samhällsfrågor och vara av särskild vikt för beskrivning av samhället. Folkhälsomyndigheten har sedan flera år en omfattande statistikproduktion inom vitt skilda sakområden med fokus på folkhälsa.

– Att Folkhälsomyndigheten nu blir officiell statistikmyndighet för statistik om folkhälsa kommer att leda till helt nya möjligheter för myndigheten att följa och bevaka folkhälsoområdet, säger socialminister Lena Hallengren.

Såsom den officiella statistiken är formulerad i dag finns inte perspektivet folkhälsa representerat, samtidigt finns ett stort och växande samhällsintresse för statistik inom detta område, vilket inte minst visat sig under den pågående pandemin. Det är därför viktigt att Folkhälsomyndigheten får ett officiellt statistikansvar och därmed möjlighet att ytterligare synliggöra och sprida angelägen och kvalitetssäkrad statistik inom detta fält.

Uppdraget innebär också att Folkhälsomyndigheten får utökad möjlighet att få in svar från företag, kommuner och regioner, vilket kommer att bidra till att myndighetens statistikkvalitet förbättras.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter