Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär att det generella undantaget från inreseförbudet för personer bosatta i vissa utpekade länder anpassas i enlighet med ministerrådets uppdaterade reserekommendation till EU:s medlemsstater.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen, och det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 oktober 2021.

Inreseförbudet innebär att en utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz som utgångspunkt ska nekas inresa i landet och avvisas. Det finns ett flertal undantag från förbudet men normalt sett krävs uppvisande av ett negativt covid-19 test, även om resenären omfattas av något av undantagen.

Regeringen har beslutat att Bosnien och Hercegovina och Moldavien tas bort samt att Chile, Kuwait och Rwanda läggs till på listan över länder där personer bosatta i de särskilt utpekade länderna är generellt undantagna från inreseförbudet enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där. Beslutet gäller från och med den 4 oktober. Det innebär att inreseförbud återinförs för personer bosatta i de borttagna länderna Bosnien och Hercegovina och Moldavien och att personer bosatta i Chile, Kuwait och Rwanda generellt undantas från inreseförbudet.

För utländska medborgare som reser till Sverige från Bosnien och Hercegovina och Moldavien från och med den 4 oktober, är det bara personer som omfattas av något annat undantag från inreseförbudet som får resa in i Sverige. Det handlar om exempelvis utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige, har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner, och som dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test.

För utländska medborgare som reser till Sverige från Chile, Kuwait och Rwanda från och med den 4 oktober, gäller att personer som kan visa att de är bosatta något av dessa länder, och som dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test, är undantagna från inreseförbudet och får resa in i Sverige.

Ändringarna sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland som beslutades den 23 september 2021 baserat på uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC).

Ändringarna träder i kraft den 4 oktober 2021.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.