Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Charlotte Kugelberg ny rättschef i Utrikesdepartementet

Publicerad

Regeringen har idag utsett Charlotte Kugelberg till rättschef i Utrikesdepartementet.

Vid årsskiftet inrättas befattningen som kombinerad rättschef och chef för rättssekretariatet vid UD. Departementet får därmed två rättschefer. Den befintliga rättschefsfunktionen kommer att koncentreras på de alltmer krävande internationella rättsfrågorna (folkrätt, internationella processer, konsulära frågor), medan den nya rättschefen har chefstjänstemannaansvar för framförallt förvaltningsärenden, författningsfrågor och liknande granskningar.

Charlotte Kugelberg tjänstgör idag som expeditionschef på Arbetsmarknadsdepartementet. Hon var därförinnan chefsrådman vid Nacka tingsrätt. Charlotte har tidigare bl.a. varit kanslichef för Rättschefens kansli (SB), biträdande enhetschef på Justitiedepartementet (Ju DOM) och arbetat vid Utrikesdepartementet och Svea hovrätt.

Charlotte Kugelberg tillträder sin nya befattning i januari 2022.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst