Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt mål för sjukförsäkringen i Försäkringskassans regleringsbrev

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för Försäkringskassan för 2022. Myndigheten ska fortsatt arbeta för en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och får ett tydligare mål för detta i regleringsbrevet. Försäkringskassan ska också fortsätta arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och organiserad brottslighet.

Nytt mål för sjukförsäkringen

I regleringsbrevet till Försäkringskassan ändras målet för sjukförsäkringen. Målet förkortas och tydliggör att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ge ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.

Till målet kopplas ett antal återrapporteringskrav. Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att nå målet, samt resultatet av dessa åtgärder.

Fortsatt arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i socialförsäkringen

Alla former av organiserad brottslighet, bidragsbrott och felaktiga ut­betalningar hotar förtroendet för välfärdssystemen. Att ta tillbaka kontrollen över välfärden är en av regeringens tre prioriterade frågor. Försäkringskassan ska fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder för att förhindra brott mot välfärden.

Nya uppdrag

Försäkringskassan får flera nya uppdrag i regleringsbrevet för 2022. Myndigheten får bland annat i uppdrag att:

  • bi­stå försäkrade som i sina sjukförsäkringsärenden har behov av stöd i kontakter med andra aktörer och stöd för att ansöka om sjukförsäk­ringsförmåner i rätt tid och på rätt sätt.
  • förbereda införandet av ett garantitillägg. Uppdraget utgår ifrån den överenskommelse som tecknats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet den 23 november 2021. Ett motsvarande uppdrag har givits till Pensionsmyndigheten. 
  • vidareutveckla handläggningen för att identifiera ärenden där den för­säkrade kan ha rätt till arbetsskadelivränta.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter