Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige tillsätter en ambassadör för att arbeta mot antimikrobiell resistens

Publicerad

Sverige tillsätter en ny roll som AMR-ambassadör för att ytterligare förstärka det viktiga globala arbetet mot antibiotikaresistens. Det blir Malin Grape som får uppdraget.

 • Malin Grape

  Malin Grape, AMR-ambassadör

  Foto: Folkhälsomyndigheten

 • Lena Hallengren

  Lena Hallengren, socialminister.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vid presentationen av Sveriges utrikesdeklaration idag presenterades också Sveriges nya satsning på en AMR-ambassadör. Antimikrobiell resistens (AMR) är ett stort hot mot den globala hälsosäkerheten och skördar vare år mer än en miljon dödsoffer enligt en nyligen publicerad studie i The Lancet.

–  Antimikrobiell resistens har länge varit en viktig fråga för regeringen. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och världen. Sverige har mycket kunskap och erfarenhet på området och nu höjer vi ribban ytterligare genom en ambassadör som ska stärka Sveriges arbete internationellt, säger socialminister Lena Hallengren.

AMR och särskilt arbetet med antibiotikaresistens är en komplex fråga som förutsätter tvärsektoriellt samarbete inom områden såsom humanhälsa, djurhälsa och miljö och som ställer krav på såväl nationellt som internationellt samarbete och långsiktigt engagemang. Arbetet handlar både om att förebygga infektioner som kan komma att kräva antibiotika och att förhindra spridning av resistenta bakteriestammar.

Den nya AMR-ambassadören Malin Grape är i dag chef för   Folkhälsomyndighetens enhet för antibiotika och vårdhygien och har länge arbetat med just dessa frågor, såväl nationellt som internationellt. Exempelvis har hon varit ansvarig för Folkhälsomyndighetetens arbete för att bygga upp och utveckla WHO:s globala övervakningssystem för antibiotikaresistens (GLASS). Hon har även bidragit till det europeiska projektet JAMRAI (Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections).

– Jag är enormt hedrad över uppdraget. Det känns mycket angeläget att få arbeta med det som WHO bedömer är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Det är en fråga som berör oss alla och som vi måste arbeta med internationellt för att få effekt, säger Malin Grape.

Bakgrund

 • Sverige har länge arbetat med AMR-frågan både inom EU och internationellt. 2014 tog Sverige fram en resolution i WHO om AMR tillsammans med Storbritannien.
 • Tillsammans med Storbritannien är Sverige medgrundare till hälsoministeralliansen mot AMR Ministerial Alliance of Champions against Antimicrobial Resistance. Andra medlemmar är USA, Frankrike, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Sydafrika med flera.
 • Socialminister Lena Hallengren är vice ordförande i FN:s Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, vars syfte är att främja de globala kraftansträngningarna för att minska antimikrobiell resistens.
 • Malin Grape är apotekare med en forskarbakgrund och doktorsavhandling inom området antibiotikaresistens. Hon har arbetat med frågor om antimikrobiell resistens både nationellt och internationellt.

 

 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot