Pressmeddelande från Socialdepartementet

Marina Tuutma ska utreda läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden

Publicerad

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har utsett Marina Tuutma som särskild utredare till utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden.

Marina Tuutma är sedan 2017 ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen och sedan 2020 andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund. Marina Tuutma är specialist i allmänmedicin och arbetar sedan 2004 som distriktsläkare i Region Värmland.

- Marina Tuutma har gedigen kunskap av vårdens arbete med sjukskrivning. Hennes erfarenhet från primärvården är viktig då det är allmänläkare som framför allt utfärdar sjukintyg. Det gör henne särskilt lämpad för den här utredningen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 

Den 9 juni tillsatte regeringen en utredning som ska se över om läkarens bedömning av arbetsförmågans nedsättning i sjukpenningärenden behöver ges större tyngd. I dag kan det finnas en skillnad mellan läkarens bedömning av en persons arbetsförmåga och den bedömning som Försäkringskassan gör. Utredaren ska bland annat analysera orsakerna till att bedömningarna skiljer sig åt och bedöma om läkarens bedömning behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden. Utredaren ska även analysera om samarbete mellan flera professioner kan stärka bedömningen av patientens arbetsförmåga, behov av sjukskrivning och behov av rehabiliterande insatser, samt underlätta läkares arbete med sjukskrivning.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 7 juni 2023.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz