Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt samt slopad koldioxidskatt för kraftvärmeverk

Publicerad

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona per liter vid pump. I promemorian föreslås också att koldioxidskatten slopas på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem.

Priset på drivmedel har ökat under senare år, bland annat till följd av ett högre oljepris på världsmarknaden och en försvagad kronkurs.

För att mildra effekterna av höga transportkostnader för hushåll och företag föreslås en tillfällig sänkning av energiskatten på bensin och diesel under tre år. Skatten sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset vid pump sänks därmed med en krona per liter inklusive moms.

Rysslands invasion av Ukraina och agerande på energimarknaden har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. I promemorian föreslås att koldioxidskatten slopas på bränsle i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem. Syftet med skattelättnaden är att stimulera ökad elproduktion i Sverige.

Båda förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...