Pressmeddelande från Finansdepartementet

Intäktstak för elproducenter tidigast i mars nästa år

Publicerad

Regeringen bedömer att det krävs kompletterande lagstiftning i Sverige för att tillämpa intäktstaket för vissa elproducenter enligt EU:s förordning 2022/1854. Därmed kommer ett sådant intäktstak inte att tillämpas från och med 1 december i år, utan som tidigast från 1 mars 2023.

Bakgrunden är att EU:s energiministrar har enats om ett antal krisåtgärder för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen, däribland ett intäktstak för vissa elproducenter som ska tillämpas av medlemsländerna från och med 1 december 2022.

Regeringen bedömer att förordningens bestämmelser om intäktstaket behöver kompletteras med nationell lagstiftning och att det därför inte är möjligt att tillämpa reglerna i Sverige från och med 1 december 2022 utan som tidigast från 1 mars 2023. Åtgärden ska enligt förordningen vara tillfällig till och med 30 juni 2023.

Intäktstaket innebär att elproducenternas intäkter från viss elproduktion begränsas till högst 180 euro per megawattimme producerad el.

Parallellt med intäktstaket arbetar regeringen bland annat med ett riktat stöd till elintensiva företag och ett högkostnadsskydd för höga elpriser. Regeringens avsikt är att pengarna från högkostnadsskyddet ska nå elkunderna i början av 2023.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00