Regeringen möjliggör stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en nationell förordning som möjliggör stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden i Sverige.

Den nationella förordningen om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) innehåller bestämmelser om förvaltningen och genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Programmet ligger till grund för hur Sveriges tilldelning av medel från EHFVF ska användas.

EHFVF är det viktigaste finansiella verktyget för att genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik och ska också bidra till att målen inom den europeiska gröna given uppnås.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 omfattar drygt 2 miljarder kronor, där cirka hälften utgörs av medel från EHFVF och hälften utgörs av nationella medel.

Förutom att ha en hög miljöprofil med en stor andel av budgeten till klimatåtgärder, har programmet också en ökad budget för stöd som avser fiskerinäringens utveckling, bland annat i syfte att skapa bättre förutsättningar för näringen att axla sin roll i den gröna omställningen. Programmet är också mer fokuserat och innebär en del förenklingar för både förvaltningen och stödmottagaren. Antalet åtgärder har minskat samtidigt som stödmöjligheterna för fiskerinäringen har ökat. En grundläggande målsättning är att insatserna i programmet ska generera ett högt kollektivt mervärde för samhället.

Regeringens beslut om förordningen gör det möjligt för Jordbruksverket att börja ta emot ansökningar. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för programmet. Ansökan prövas av länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Havs- och vattenmyndigheten, beroende på vilken åtgärd som ansökan gäller.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson