Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag till lagändringar som ska anpassa svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd. Systemet innebär att tredjelandsmedborgare som inte behöver visering för kortare vistelse ska ha resetillstånd för att få passera de yttre gränserna till Schengenområdet.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-rättsliga regelverket. Förslagen innebär bland annat en möjlighet att avvisa tredjelandsmedborgare som saknar ett nödvändigt resetillstånd.

Bakgrunden till förslagen är en EU-förordning som antogs 2018. Den innebär att det skapas ett gemensamt elektroniskt system för reseuppgifter och resetillstånd. Tredjelandsmedborgare som får resa in på medlemsstaternas territorium för kortare vistelser utan Schengenvisering kommer att behöva ha resetillstånd för att få passera de yttre gränserna. Systemet syftar till att öka säkerheten inom Schengenområdet och är ett verktyg i det brottsbekämpande arbetet. 

– Nu kommer EU att ha bättre möjlighet att förhindra att tredjelandsmedborgare som utgör en säkerhetsrisk, en risk för olaglig invandring eller en hög epidemirisk reser in och vistas på medlemsstaternas territorium. EU kommer också ha bättre information om de personer som befinner sig inom territoriet. Systemet kommer att vara ett viktigt verktyg i arbetet med att förstärka den inre säkerheten och i kampen mot terrorism och grova brott, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand