Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Inspektionen för socialförsäkringen får i uppdrag att utvärdera stärkt rätt till personlig assistans och följa upp Försäkringskassans arbete mot felaktiga utbetalningar

Publicerad

Idag fattade regeringen beslut om det årliga regeringsbrevet för Inspektionen för socialförsäkringen. Bland uppdragen finns utvärdering av Stärkt rätt till personlig assistans, redovisning av hur Försäkringskassan arbetar mot brott och felaktiga utbetalningar inom ersättning för höga sjuklönekostnader samt rättning av pensionsgrundande inkomst vid felaktiga pensionsgrundande utbetalningar.

- Regeringen prioriterar arbetet mot brott och felaktiga utbetalningar. Varje år beräknas 18 miljarder kronor felaktigt betalas ut från välfärdssystemen. Hälften av dessa beräknas vara bidragsbrott och hälften beror på felaktigheter. Skattepengarna ska gå till rätt ändamål och inte hamna i kriminellas fickor, därför lägger vi extra fokus på arbetet mot detta samhällsproblem, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Två av uppdragen har koppling till frågan om brott och felaktiga utbetalningar, något som är tydligt prioriterat av regeringen. I övrigt rör uppdragen viktiga aspekter av socialförsäkringen, både analyser kopplat till effekter av aktuella reformer, analyser av socialförsäkringens funktion i stort och granskning av effektivitet och arbetssätt hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...