Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson kommenterar parternas avtal om etableringsjobb

Publicerad

Svenskt Näringsliv, Unionen och LO har i dag enats om ett avtal avseende etableringsjobb, en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Syftet är att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett jobb. Under anställningen ska arbetstagaren enligt modellen erhålla en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, och i normalfallet ska anställningen leda till en tillsvidareanställning på heltid.

– Etableringsjobben kan bli en viktig del i arbetet för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Vägen från nyanländ till nyanställd är idag på tok för lång och långtidsarbetslösheten måste tryckas tillbaka, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Parterna kommer att överlämna sitt avtal till regeringen som nu ska analysera avtalet närmare. Det handlar om juridiska frågor men också om finansieringen då staten ska bevilja statlig ersättning för arbete i etableringsjobb och parterna föreslår vissa justeringar av den förordning som redan har beslutats om.

– Jag kommer nu ta emot avtalet och får återkomma om hur vi tar parternas överenskommelse vidare. Regeringen är fast besluten om att hyvla ner trösklarna till arbetsmarknaden och göra det enklare att anställa även de som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Johan Pehrson.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson finns tillgänglig för enskilda intervjuer under eftermiddagen.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand