Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen beslutar om länstal för 2023

Publicerad

Regeringen har beslutat att 3 300 nyanlända ska omfattas av anvisningar till kommunerna enligt bosättningslagen under 2023. Regeringens beslut innebär också att en fördelning av nyanlända på länsnivå (länstal) fastställs.

Regeringen ska inför varje kalenderår besluta om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under året, och fördelningen på länsnivå. Beslutet innebär att totalt 3 300 nyanlända ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2023. Vidare görs en fördelning på länsnivå (länstal). Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. Beslut om fördelningen på kommunnivå (kommuntal) fattas av respektive länsstyrelse.

Regeringens beslut överensstämmer med förslag från Migrationsverket. Beräkningarna utgår från att 900 kvotflyktingar ska tas emot under 2023. Migrationsverkets förslag har tagits fram efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och SKR.

Länk till Migrationsverket.se: Migrationsverkets förslag till fördelning för 2023

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand