Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ukrainares kompetens ska kartläggas

Publicerad

Arbetsförmedlingen ska fortsätta arbetet med att ta fram och sprida information om den svenska arbetsmarknaden till personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med massflyktsdirektivet. Det rör bland annat information om yrken och branscher där det råder brist på arbetskraft, och om att söka jobb i Sverige.

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att fortsätta arbetet med information om svensk arbetsmarknad. Detta sker utifrån det tidigare uppdraget ”Uppdrag om information om svensk arbetsmarknad”. Syftet är att personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med massflyktsdirektivet ska få information om svensk arbetsmarknad, få råd, tips och stöd om att söka jobb i Sverige, få sin kompetens kartlagd samt att myndigheten ska underlätta för arbetsgivare att anställa personerna.

Uppdraget ges till Arbetsförmedlingen genom myndighetens regleringsbrev för 2023 och ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 3 maj 2023.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson