Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ökar stödet till nationellt kompetenscentrum för välfärdsteknik

Publicerad

Regeringen beviljar Sveriges Kommuner och Regioner 14,5 miljoner kronor för att fortsatt driva det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik, som ger stöd till kommunerna för att genom digitalisering och välfärdsteknik utveckla äldreomsorgen.

- Att stärka och förbättra äldreomsorgen är en prioriterad fråga för regeringen. Kommunerna efterfrågar välfärdsteknikens och digitaliseringens möjligheter för att utveckla äldreomsorgen. Nationellt kompetenscentrum är ett viktigt verktyg i att ge direkt stöd till kommunerna vid införande av digital teknik så att de kan anpassa sin äldreomsorg utifrån de utmaningar som den demografiska utvecklingen medför, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

- Vi behöver stärka äldreomsorgen. Men i takt med att vi blir allt fler äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt, kommer det att vara svårt att upprätthålla den nuvarande bemanningen. För att kunna säkra en fortsatt bra äldreomsorg krävs därför att kommuner och regioner utvecklar nya arbetssätt och bättre nyttjar digital teknik. Den utvecklingen går fort nu i många kommuner, och regeringens fortsatta satsning på välfärdsteknik är ett välkommet stöd i det arbetet, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Covid-19 pandemin innebär att många kommuner har svårt att genomföra verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen i syfte öka kvaliteten och tryggheten för de äldre. Regeringen anser därför att det finns anledning att under 2023 ge fortsatt stöd till Sveriges Kommuner och Regioner för att driva nationellt kompetenscentrum för välfärdsteknik, så att fler kommuner får möjlighet att ta del av den kunskap och det stöd som finns.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham