Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsning ska öka tillgången till VFU-platser i hälso- och sjukvårdsutbildningar

Publicerad

För att få fler sjuksköterskor och möjliggöra bättre kompetensförsörjning i vården krävs fler åtgärder. Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till universitet och högskolor för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen.

Sverige har ett stort behov av fler som vill jobba inom vården. Det är en förutsättning bland annat för att öka antalet vårdplatser. Intresset för att utbilda sig till olika vårdyrken är stort. Men trots ett relativt högt söktryck och ökade resurser till utbildning har flera universitet och högskolor inte kunnat bygga ut till exempel sjuksköterskeutbildningen. En av orsakerna är bristen på VFU-platser.

– För att kunna bygga ut sjuksköterskeutbildningen krävs fler VFU-platser så att studenterna kan få nödvändig praktik och utbildning i vården. Brist på sådana platser är i nuläget en stor flaskhals som gör att flera universitet och högskolor har haft svårt att bygga ut utbildningen. Nu betalas 50 miljoner kronor ut till de universitet och högskolor som ger sjuksköterskeutbildning för att öka tillgången till VFU-platser, säger utbildningsminister Mats Persson.

Medlen kan till exempel användas till att initiera och utveckla samarbeten med vårdgivare, höja ersättningen till vårdgivare som erbjuder VFU-platser eller erbjuda fler personer handledarutbildning.

Fördelning av medel för 2023

Universitet/högskola Kronor
Uppsala universitet 2 050 000
Lunds universitet 1 800 000
Göteborgs universitet 2 150 000
Umeå universitet 2 250 000
Linköpings universitet 2 050 000
Karolinska institutet 2 400 000
Luleå tekniska universitet 1 800 000
Karlstads universitet 1 900 000
Linnéuniversitetet 2 300 000
Örebro universitet 2 000 000
Mittuniversitetet 1 850 000
Malmö universitet 2 100 000
Mälardalens universitet 2 700 000
Blekinge tekniska högskola 1 800 000
Högskolan i Borås 1 900 000
Högskolan Dalarna 1 850 000
Högskolan i Gävle 1 800 000
Högskolan i Halmstad 1 900 000
Högskolan Kristianstad 1 950 000
Högskolan i Skövde 1 750 000
Högskolan Väst 1 900 000
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 1 950 000
Marie Cederschiöld högskola AB 2 000 000
Stiftelsen Rödakorshemmet 1 900 000
Sophiahemmet, Ideell förening 1 950 000
Totalt 50 000 000

 

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund