Pressmeddelande från Socialdepartementet

Undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering

Publicerad

Idag finns en tillfällig reglering som innebär att arbetsförmågan efter dag 180 i sjukperioden kan prövas mot arbete hos arbetsgivaren om vården eller rehabiliteringen skjutits upp på grund av effekter av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen gäller till och med den 31 januari 2023. Nu förlängs den året ut.

Syftet med reformen är att begränsa kvarstående effekter av pandemin för enskilda. Mer specifikt att undvika att sjukskrivna som får sin sjukperiod förlängd på grund av långa vårdköer efter pandemin ska riskera att få sjukpenningen indragen för att tidsgränser i rehabiliteringskedjan passeras i väntan på vård och rehabilitering.

– Genom förlängningen säkerställs att sjukskrivna som har fått sin vård uppskjuten på grund av de vårdköer som byggdes upp under pandemin kan få sjukpenning i väntan på vård och rehabilitering, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Bestämmelsen, som varit tillfällig, infördes april 2020 under covid-19-pandemin då behovet av kraftfulla prioriteringar inom hälso- och sjukvården innebar att icke akuta vårdinsatser fick skjutas upp. Vilket i sin tur kunde leda till att många sjukskrivna fick sin sjukperiod förlängd och riskerade att förlora sin sjukpenning för att tidsgränser i rehabiliteringskedjan skulle passeras i väntan på vård och rehabilitering. Nu visar aktuella uppgifter att vårdköerna till stor del tycks kvarstå. Och därför förlängs bestämmelsen.

Det är regeringen som tillsammans med Sverigedemokraterna har beslutat om behovet av att förlänga bestämmelsen. Förlängningen är dock inget som nämns i Tidöavtalet.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham