Hoppa till huvudinnehåll

Slutförhandling om global konvention till skydd för världshavet

Publicerad

Den 20 februari inleds sista fasen i FN-förhandlingarna om ett avtal som omfattar 95 procent av havens volym. Mötet kan resultera i en historisk överenskommelse till skydd för livet i världshavet. Som EU-ordförande har Sverige en nyckelroll vid mötet, där man tillsammans med Europeiska kommissionen företräder EU och dess medlemsstater.

– Globala regler för att begränsa miljöpåverkan och inrätta skyddsområden i världshavet ligger nu inom räckhåll. Sverige har länge arbetat aktivt för att kunna anta globala regler för marina skyddsområden och som ordförande i EU:s ministerråd kommer vi arbeta hårt för att nå en ambitiös överenskommelse, säger utrikesminister Tobias Billström.

–  Välmående hav är en förutsättning för att bekämpa fattigdom och för att stoppa klimatförändringarna. Föroreningar och skräp sprids tyvärr i större omfattning än någonsin, samtidigt som haven blir surare och varmare av våra koldioxidutsläpp. Men nu har vi möjlighet att anta ett historiskt avtal som kan ge en kraftigt förbättrad möjlighet att skydda livet i världshavet. Även om Sverige och EU länge har jobbat för att kunna anta avtalet, finns det fortfarande några svåra men viktiga frågor kvar att lösa, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Den 20 februari – 3 mars förhandlas ett nytt globalt avtal vid FN i New York för de delar av havet som inte tillhör enskilda stater. Dessa havsområden utgör två tredjedelar av världshavets yta och 95 procent av dess volym. Förhandlingen är komplex och har pågått i över 15 år. Den inbegriper regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, marina genetiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring som är tänkta att samverka.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt

FN:s Havsrättskonvention

FN:s Havsrättskonvention antogs 1982 och rymmer de globala reglerna för användningen av haven. Konventionen har på ett framgångsrikt sätt skapat tydliga regler för staters agerande inom en lång rad områden. Konventionen förhandlades innan biodiversitets- och klimatkriserna var allmänt kända och därav anses miljöskyddsreglerna otillräckliga. Det har även länge rått oenighet om vilka regler som gäller för de delar av havet och havsbotten som inte tillhör enskilda stater, särskilt när det gäller vinster från användningen av genetiska resurser som kan ha stor betydelse i utvecklingen av bioteknologi.

Laddar...