Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige står bakom fortsatt uteslutning av ryska och belarusiska idrottare i internationella tävlingar

Publicerad

Idag träffades idrottsministrar från 35 länder i ett möte som föranleddes av att Internationella olympiska kommittén, IOK, överväger att öppna upp för att ryska och belarusiska idrottare ska välkomnas tillbaka till nästa olympiska spel. På mötet talade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Sveriges ståndpunkt står fast och det har vi framfört idag. Att tillåta ryska och belarusiska idrottare att delta i de kommande olympiska spelen vore fel och skulle bidra till att normalisera aggressionskriget. Det skulle vara högst anmärkningsvärt om IOK öppnar upp för detta, säger socialminister Jakob Forssmed som ansvarar för idrottsfrågor.

Den 25 januari publicerade IOK:s ordförande Thomas Bach ett uttalande som indikerade att man överväger att låta ryska och belarusiska idrottare delta i nästa olympiska spel, under neutral flagg och utan nationalsång. Uttalandet har föranlett att många stater och idrottsorganisationer, främst i Europa, har protesterat eftersom de anser att idrottare och ledare från dessa länder inte ska tillåtas att delta i internationella tävlingar så länge Rysslands anfallskrig mot Ukraina pågår.

Idag möttes idrottsministrar från 35 länder på Storbritanniens initiativ för att diskutera uttalandet. Mötet var enigt om att fördöma Ryssland och Belarus krigsföring mot Ukraina. De allra flesta uttryckte att ett fortsatt uteslutande av aktiva och ledare från Ryssland och Belarus från att delta i internationella idrottsmästerskap bör fortsätta så länge Rysslands krig i Ukraina pågår. IOK och andra idrottsförbund beslutar dock självständigt i frågan. För att klargöra ländernas ställningstagande kommer ministrarna som deltagit i mötet att göra ett gemensamt uttalande.

Den 15 februari har IOK:s exekutivkommitté ett möte där de förväntas ta ställning till om idrottare och ledare från Ryssland och Belarus ska få delta vid OS i Paris 2024 under neutral flagg eller inte. Inom kort börjar kvalificeringstävlingar inför OS.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter