Pressmeddelande från Socialdepartementet

Arbetslinjen i fokus i ändrat uppdrag till Kansliet för hållbart arbetsliv

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Kansliet för ett hållbart arbetsliv så att det bättre ska stärka arbetslinjen, möjliggöra för fler personer att delta i arbetslivet, bidra till att säkra kompetensförsörjning och motverka åldersdiskriminering. Syftet är att bidra till positiva effekter för samhällsekonomin.

Medellivslängden i Sverige ökar och vi lägger fler friska år till livet. Det är en positiv utveckling, men utmanar också framtida välfärdsåtaganden.

- Ett längre och hållbart arbetsliv för alla åldrar är en central fråga och bidrar till positiva effekter för samhällsekonomin. För att möta utmaningarna med kom­p­e­tens­brist på arbetsmarknaden i framtiden är det viktigt med en långsiktigt högre sysselsättning. Ökad medellivslängd innebär också att pensionen behöver räcka i fler år. För att upprätthålla välfärden är det därför av stor betydelse att arbetslivet förlängs i takt med den ökande livslängden, säger äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Enligt det nya uppdraget ska Kansliet för hållbart arbetsliv bland annat

  • verka för ett längre och mer hållbart arbetsliv för alla åldrar, i syfte att öka arbetsutbudet
  • samordna åtgärder inom flera politikområden som t.ex. sysselsättning, socialförsäkringar och utbildning, för ett längre och hållbart arbetsliv som stödjer arbetslinjen.
  • samordna framtagandet av ett nationellt uppföljningssystem med indikatorer som kan följa den samlade utvecklingen inom arbetslivet.
  • ta fram fördjupande rapporter om pensionärers arbetsutbud och levnadsvillkor.

Uppdragstiden ligger fast vilket innebär att Kansliet för hållbart arbetsliv ska lämna en slutredovisning av sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 31 augusti 2024.  

Bakgrund

Under 2021 inrättades ett kansli för ett hållbart arbetsliv i Regeringskansliet som ska föreslå åtgärder för att möta de utmaningar som en allt äldre och friskare befolkning innebär.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham