Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard deltar på RIF-möte i Bryssel

Publicerad

Den 9–10 mars deltar justitieminister Gunnar Strömmer och migrationsminister Maria Malmer Stenergard i det första formella RIF-mötet under Sveriges ordförandeskap.

Torsdagen den 9 mars ligger fokus på inrikes frågor. Diskussioner kommer att hållas om behov av ytterligare åtgärder för att stärka Ukrainas och EU:s inre och yttre säkerhet med anledning av Rysslands aggression. På mötet kommer ministrarna också att diskutera asyl- och migrationspolitiken. Både externa och interna dimensioner kommer att tas upp. På det interna området kommer det att ges en lägesrapport om lagstiftningsarbetet kopplat till EU:s asyl och migrationspakt, Dublinfärdplanen och utmaningar kring sjöräddningsinsatser på Medelhavet. När det gäller den externa dimensionen kommer fokus att vara behovet av ökad samordning, både mellan medlemsstater och med EU:s institutioner.

Ministrarna kommer även att få information om bland annat läget i Schengenområdet och driftsättande av det uppdaterade Schengen information System (SIS).

Under fredagen den 10 mars hanteras rättsliga frågor. Diskussion kommer hållas om hinder för tillgång till rättslig prövning. Under mötet kommer lägesuppdateringar lämnas om rättsliga åtgärder och kampen mot strafflöshet för brott begångna i samband med Rysslands angrepp mot Ukraina och pågående förhandlingar av flera direktiv på det straffrättsliga området.

För intervjuförfrågningar och mer information, kontakta respektive pressekreterare.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand