Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Publicerad

Regeringen har beslutat att tilldela medel för att genomföra och främja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Hågkomstresorna och utbildningsinsatserna genomförs av svenska kommittén mot antisemitism, Voksenåsen AS och Forum för levande historia.

Hågkomstresorna till Förintelsens minnesplatser syftar till att öka kunskapen om antisemitism och rasism, ur ett historiskt och samtida perspektiv, bland svenska ungdomar och lärare.

Besluten möjliggör hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser samt relaterade utbildningsinsatser. Insatserna kommer att bedrivas av svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Voksenåsen AS och Forum för levande historia (FLH).

Genom SKMA får elever och lärare genomgå utbildningsinsatser och besöka Förintelsens minnesplatser. I projektet möter elever från olika skolor varandra. De får gemensamt möjlighet att stärka sina kunskaper och tillsammans med lärare sprida dessa vidare, i syfte att motverka fördomar, antisemitism och rasism i sin närmiljö.

Voksenåsen bedriver arbete med hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i Norge. Medel till Voksenåsen innebär att fler skolelever och skolpersonal kan genomgå utbildningsinsatser och besöka Förintelsens minnesplatser i Norge.

FLH får ett förnyat uppdrag att främja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Myndighetens roll blir att fortsätta sprida stödmaterial om hur resor kan genomföras samt att kvalitetssäkra och bedriva utbildningsinsatser riktade till lärare, rektorer och andra som har en viktig roll i genomförandet av resorna.

Totalt tilldelas 6 miljoner kronor för riktade insatser under 2023. Av dessa medel går 4,5 miljoner kronor till SKMA, 500 000 kronor till Voksenåsen och 1 miljon kronor till myndigheten Forum för levande historia.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson