Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill undersöka möjligheten att påskynda utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden

Publicerad

Alla ska ha tillgång till bredband för att kunna dra nytta av digitaliseringen. Därför ger regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att påskynda utbyggnaden av bredband i landsbygd och glesbygd.

I dag är tillgång till elektroniska kommunikationstjänster ojämnt fördelat över landet. Även pandemin har lett till förändrade arbetsmönster och en större efterfrågan på att arbeta på andra platser än kontoret.

– Att ha tillgång till en väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är i dag ännu viktigare för att alla ska ha likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd oavsett var i landet man bor, säger civilminister Erik Slottner.

Regeringen vill därför se över möjligheten att dra nytta av den snabba teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation för att genom bredbandsstöd påskynda utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden.

Regeringen satsar redan under 2023 1,3 miljarder kronor på stöd till bredbandsutbyggnad för att även landsbygd och glesbygd ska få fungerande bredbandsuppkoppling.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00