Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolverket ska kartlägga brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

Publicerad

För att vända den negativa brottsutvecklingen måste de förebyggande insatserna bedrivas lika systematiskt som de brottsbekämpande. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande arbete ser ut i övriga nordiska länder och andra jämförbara länder.

– Tyvärr är skolmiljön i dag en vanlig brottsplats, där barn och unga utsätts för brott. Insatser riktade till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. En viktig del är att skaffa mer kunskap om hur våra grannländer arbetar för att dra lärdomar av deras erfarenheter, säger skolminister Lotta Edholm.

Brottsförebyggande rådets skolundersökning om brott 2021 visar att 45 procent av de tillfrågade eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Detta gäller brott både på och utanför skolan. Andelen som uppger att de har utsatts för brott har varit relativt konstant över tid. Pojkar drabbas oftast av stöld eller misshandel och flickor av sexualbrott eller stöld.

Att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande i skolan kan både öka tryggheten och minska brottsligheten i skolmiljön och ge eleverna kunskap om vilka konsekvenser brottslighet kan medföra.

Ett effektivt och evidensbaserat brottsförebyggande arbete kan förebygga sociala problem och kriminalitet. Den kartläggning som Skolverket nu får i uppdrag att genomföra kommer att bidra med viktig kunskap om vilka aspekter som bör beaktas vid utvecklingen av preventiva åtgärder.

Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från bland annat Brottsförebyggande rådet och Barnombudsmannen. Myndigheten ska också lämna exempel på möjliga framgångsfaktorer.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin
Laddar...