Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Erik Slottner värd vid konferens om hållbar AI i Göteborg

Publicerad

Den 2–3 maj står det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och Finansdepartementet tillsammans värd för evenemanget ‘Hållbar AI och AI för hållbarhet’ i Göteborg. Civilminister Erik Slottner öppnar konferensen och deltar i diskussionerna.

– Syftet med evenemanget är att kartlägga framtida möjligheter och utmaningar som är förknippade med AI och hållbarhet. AI har potential att bli ett kraftfullt verktyg för hållbar utveckling men medför också risker som vi måste ta hänsyn till. Det arbetet måste ske på lokal och nationell nivå för att AI ska kunna bidra till en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt i Europa, säger civilminister Erik Slottner.

Evenemanget samlar ledare och berörda parter från den privata och offentliga sektorn, akademin och civilsamhället för diskussioner om hur man ska säkerställa en hållbar AI-utveckling. Det är också viktigt att diskutera hur AI kan möjliggöra den gröna och den digitala omställningen.

– Utöver att förbättra den miljömässiga hållbarheten kan AI även bidra till förbättrad social och ekonomisk hållbarhet genom att identifiera och motverka ojämlikheter. Det är dock viktigt att se till att AI utvecklas och används på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Erik Slottner.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00