Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Hbtqi-personers lika rättigheter i fokus när det svenska ordförandeskapet bjuder in till konferens tillsammans med EU-kommissionen

Publicerad

Den 12 april samlas deltagare från hela EU för att tillsammans identifiera och dela erfarenheter kring arbetet för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Detta blir också ett tillfälle att ta avstamp inför det fortsatta arbetet med EU:s strategi för hbtqi-personers lika rättigheter.

Inom EU är likabehandling och icke-diskriminering grundläggande rättigheter. Dessvärre utsätts hbtqi-personer för diskriminering, våld och hot i hela EU. EU-kommissionen, parlamentet och Europeiska unionens råd har tillsammans med medlemsstaterna ett gemensamt ansvar att skydda de grundläggande rättigheterna och säkerställa likabehandling och jämlikhet för alla.

Syftet med konferensen är att visa vad som skett halvvägs in i strategiperioden för EU:s strategi för hbtqi-personers lika rättigheter, som gäller 2020-2025. Samtidigt ges möjlighet att dela goda exempel och identifiera var det finns utrymme för förbättringar så att arbetet kan bli mer effektivt till 2025.

- Genom att samla experter med olika bakgrunder och erfarenheter av att arbeta med de här frågorna vill vi kraftsamla för att stärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Jag hoppas att diskussionerna ska främja det arbetet, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

- Undersökningar från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter visar att det fortfarande finns återkommande problem som hindrar hbtqi-personer från att utöva sina grundläggande rättigheter. Vi måste, som union, försäkra alla hbtqi-personer om att det är något som vi inte kan acceptera. Under de senaste tre åren har vi genomfört den allra första hbtqi-strategin, säger Helena Dalli, EU:s kommissionär för jämlikhet.

Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltar vid konferensen liksom EU:s kommissionär med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli som också är huvudtalare. Spaniens statssekreterare med ansvar för jämlikhet och könsbaserat våld, Ángela Rodrígue kommer att avsluta konferensen och blicka framåt mot det spanska ordförandeskapet som tar över efter Sverige i sommar. Även parlamentariker från EU-parlamentet och organisationer från civilsamhället medverkar i flera av paneldiskussionerna.

Halvvägs i strategiperioden

I november 2020 beslutade EU-kommissionen om den första EU-strategin för hbtqi-personers rättigheter för perioden 2020–2025, med syftet att samla alla medlemsstater och andra aktörer för arbetet mot diskriminering av hbtqi-personer. Det huvudsakliga fokuset under konferensen är att visa vad som skett halvvägs in i strategiperioden. Samtidigt ges möjlighet att dela goda exempel och identifiera var det finns utrymme för förbättringar så att strategin blir mer effektiv till år 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson