Romina Pourmokhtari är värd för EU:s informella miljöministermöte

Publicerad

Den 18–19 april leder klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari EU:s informella miljöministermöte på Arlanda. Förutom ministrarna är företagsledare inbjudna för att diskutera hur beslutsfattare och företag kan bidra till en grön omställning inom EU och globalt.

Miljöministermötet fokuserar på näringslivets och företagandets roll i den gröna omställningen eftersom en viktig del av detta omställningsarbete kommer att genomföras av företagen i EU. Ministrarna har därför uppmanats att ta med en företagsledare eller entreprenör som genom sitt företag bidragit till hållbar utveckling.

- Förbättrad konkurrenskraft genom grön omställning är en nyckelprioritering för det svenska EU-ordförandeskapet. Idag ska vi diskutera hur dialogen och samarbetet mellan företag och myndigheter i EU kan bli effektivare och vad vi kan göra för att ta bort hinder för utvecklingen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

På mötesagendan

Mötet inleds den 18 april med en plenarsession där några inbjudna föreläsare lyfter tvärsektoriella frågor som investeringar, innovation och offentlig/privat samverkan.

Därefter följer två sessioner där ministrar och företagsledare diskuterar i mindre grupper. Första sessionen handlar om vilka förutsättningar och incitament som kan stödja företagen i den gröna omställningen och överbrygga de hinder som företagen identifierat. Den följs av en session med tre parallella diskussioner om biologisk mångfald, giftfri cirkulär ekonomi och klimat.

Den 19 april kommer deltagarna att göra ett studiebesök på Trosta Park för att provköra elektriska tunga fordon. Under en arbetslunch diskuteras de pågående globala förhandlingarna om ett avtal mot plastföroreningar. Mötet avslutas med en sammanfattande plenarsession och en presskonferens.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Genväg

Här finns mötesprogram och media handbook (på engelska).

EU:s gröna giv

EU:s gröna giv har lagt grunden för en ambitiös grön omställningsagenda. Klimat- och miljöministrarna har en central roll i genomförandet av den gröna given, inte minst EU:s lagstiftningspaket Fit for 55 som bereder mark för en efterfrågestyrd klimatomställning. Andra delar av den gröna given är EU:s strategi för biologisk mångfald, handlingsplanen för cirkulär ekonomi, kemikaliestrategin och industristrategin, liksom lagstiftningsförslagen om batterier, förpackningar, ekodesign för hållbara produkter och revideringen av industriutsläppsdirektivet.