Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige står värd för ”EU Indo-Pacific Ministerial Forum”

Publicerad

Lördagen den 13 maj står utrikesminister Tobias Billström och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell gemensamt värd för ”EU Indo-Pacific Ministerial Forum” i Stockholm inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Mötet syftar till att stärka partnerskapet mellan EU och regionen kring Indiska oceanen och Stilla havet (den indopacifiska regionen) och kommer att samla omkring 60 utrikesministrar från den indopacifiska regionen och EU samt företrädare för indopacifiska regionala organisationer och andra partner.

– På många sätt är regionen kring Indiska oceanen och Stilla havet den plats där vår planets framtid och vår framtida historia kommer att avgöras. Regionens utveckling är av direkt intresse för oss. Vi har ömsesidiga säkerhetsintressen och ett gemensamt intresse av att upprätthålla den regelbaserade världsordningen. I dag står båda parter inför liknande utmaningar, inte bara när det gäller säkerhet utan även inom handel och bistånd. I en globaliserad värld finns inget ”fjärran”, och konflikter kan inte särskiljas, säger unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell.

– Samarbetet mellan EU och den indopacifiska regionen är av stort geopolitiskt och ekonomiskt värde. Växande spänningar sätter nu press på handel, teknologi, utrikes- och säkerhetspolitik, vilket tydliggör Sveriges och EU:s behov att fördjupa partnerskap och politiska dialoger med regionen. Jag tror och hoppas det här mötet bidrar till ett ytterligare stärkt samarbete, säger utrikesminister Tobias Billström.

Regionen kring Indiska oceanen och Stilla havet står för två tredjedelar av den globala tillväxten och tillsammans med EU för 70 procent av den globala handeln. Diskussionerna under mötet kommer att kretsa kring gemensamma utmaningar när det gäller säkerhet, handel, globala värdekedjor, digitalisering, den gröna omställningen och energisäkerhet.

Fakta om Regionen Indiska oceanen/Stilla havet

Regionen Indiska oceanen/Stilla havet
- sträcker sig från Afrikas östra kust till och med ö-nationerna i Stilla havet,
- är den region där tre femtedelar av världens befolkning bor,
- står för 60 procent av världens BNP, två tredjedelar av den globala tillväxten och 40 procent av EU:s totala import,
- ligger i digitaliseringens och teknologisk framkant, och
- är avgörande för att möta de globala utmaningarna, bland annat den globala uppvärmningen.

År 2021 antogs EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet. EU avser att öka sitt engagemang och bygga partnerskap i syfte att stärka den regelbaserade världsordningen, ta itu med de globala utmaningarna och lägga grunden för långsiktig, rättvis och hållbar tillväxt och välstånd.

EU:s engagemang bygger på rättsstatsprincipen, skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och internationell rätt samt internationella överenskommelser såsom Agenda 2030 med tillhörande mål för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. Öppenhet och inkludering är kännetecknande för EU:s förhållningssätt till samarbete i regionen och med partner som är engagerade i regionen.

Regionen Indiska oceanen/Stilla havet
Regionen Indiska oceanen/Stilla havet Bild: Regeringskansliet

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt